29 marras 2011 Laatuanalyysipäivillä tarkasteltiin erien laatua

Tämän vuoden laatuanalyysipäiville tuli jälleen kerran runsaasti näytteitä, joiden ansiosta kokonaiskuva menneen syksyn perunasadosta saatiin juuri sellaisena kuin se on.

Pahinta harmia erissä aiheuttaa perunaseitti, josta on ollut seurauksena sekä epämuotoisuutta että vaihtelevaa kokoluokkaa. Sateisista säistä huolimatta, myös ruven näköistä vioitusta löytyi näytteistä jonkin verran. Vioitus oli suurimmaksi osaksi todennäköisesti kuitenkin kuorirokkoa, koska sen on todettu puhkeavan juuri kosteissa olosuhteissa.

Mekaanisia vikoja vaikutti myös olevan enemmän kuin edellisvuonna, johon osasyynä saattoivat olla haastavat nosto-olosuhteet, joiden vuoksi nostokoneen säätöjen asettaminen sopivaksi on ollut hyvin haastavaa. Neljännelle sijalle vioitusten listalla nousi vihertyminen, jonka yleisyyttä selittää penkkien hajoaminen rankkasateiden seurauksena. Penkkien multaus olisi ollut tehokas keino rajoittaa vihertyneiden mukuloiden määrää, mutta kaikissa tapauksissa se ei ilmeisesti ole ollut mahdollista.

Hyvääkin perunaa näytteiden joukossa toki oli, mutta näyttäisi siltä, että tämän kauden avainsana on lajittelu. Todella huolellisella lajittelulla voi hyvinkin lisätä omien perunaerien käyttömahdollisuuksia, vaikka se lisääkin selvästi työmäärää. Ei auta kuin kääriä hihat ja ryhtyä hommiin!